Tietosuoja


Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Uuspalvelun verkkosivuilla

Henkilötietojen käsittely sekä tietosuoja ovat tärkeässä asemassa ja sitoudumme suojaamaan henkilötietojen yksityisyyttä. Teemme säännöllistä työtä sekä tietosuojan että tietoturvan osalta ja tarvittaessa kehitämme toimintaamme parantamaan näitä osa-alueita.

Tietosuojasta sekä henkilötietojen käsittelystä kerromme internetsivuillamme sekä tarvittaessa toimitamme tiedot pyynnöstä rekisteröidylle. Päivitämme tietosuojadokumentaatiota tarvittaessa ja tehtävistä muutoksista ilmoitamme internetsivuillamme. Muutospäivämäärä on aina mainittu.

Rekisterin pitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Siivousliike Uuspalvelu Oy
(Y-tunnus 0626111-3).
Yhteystiedot löytyvät internetsivuiltamme ja tietosuoja-asioissa meidät tavoittaa osoitteesta Tiistinniityntie 2, 02230 ESPOO

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietoja kerätään verkkosivujen kautta ja lokitietoja kertyy järjestelmistä mm. tietojen päivitysten yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat useat eri perusteet, kuten

 • suostumus
 • sopimussuhde
 • oikeutettu etu
 • lakisääteiset velvoitteet

Verkkosivuilta kerättävät tiedot perustuvat suostumukseen.

Verkkosivuilta kerättäviä henkilötietoja käsitellään vain tarpeeseen, joita ovat muun muassa:

 • rekrytointi
 • yhteydenpito
 • osaamisen kartoittaminen

Mikäli verkkosivujen kautta kerätty tieto johtaa yhteistyöhön, tietoja käytetään lisäksi työsuhteen hallintaan.

Henkilötiedot poistetaan, kun säilyttämiseen ei ole enää perustetta. Muu voimassa oleva lainsäädäntö otetaan huomioon aineiston säilyttämisajassa.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsitellään Uuspalvelun ulkopuolella vain sopimussuhteessa olevien yhteistyötahojen toimesta. Sopimuksissa on erikseen huomioitu tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain vaatimusten mukaisesti, tai sellaisissa tilanteissa, joissa tietojen luovuttaminen on pakollista rekisteröidyn etujen ja oikeuksien toteuttamista varten. Tietojen luovuttaminen tapahtuu vain tietoturvallisten ratkaisujen kautta.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei siirtämiseen ole välitöntä tarvetta, esimerkiksi palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja varmistaa korkean tietosuojatason myös sopimuksin.

Toimintamallit

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimintamallit vastaavat tietosuojalainsäädännön vaatimuksiin. Prosessien lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota teknisiin ratkaisuihin sekä tietosuojan että tietoturvan osalta. Käytössämme on vain turvallisia teknologioita ja tietoturva huomioidaan myös laitehallinnassamme.

Tietosuoja, tietoturva ja henkilötietojen käsittely huomioidaan alihankkijoiden, yhteistyötahojen sekä sopimuskumppaneidemme kanssa ja velvoitamme heidät kaikki täyttämään laatuvaatimuksemme.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi käyttää kaikkia tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@uuspalvelu.fi. Tietopyyntöihin reagoimme mahdollisimman pikaisesti ja jos jostain syystä emme pysty toteuttamaan pyyntöä kuukauden sisällä, ilmoitamme siitä välittömästi asianosaiselle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, joita ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • syntymäaika
 • kansalaisuus
 • osaamistiedot, koulutustiedot
 • kielitaito
 • työsuhteen laatuun liittyvät tiedot
 • ajokortti ja auton käyttömahdollisuus
 • muut rekisteröidyn toimittamat tiedot
 • edellisten, yksilöityjen tietojen muutos/lokitiedot